Condicions Generals i Condicions de Venda

Presentació i informació.

Benvinguts al lloc web de RegalaOnline.com (d'ara endavant,   el LLOC WEB). El lloc web forma part del catàleg de productes que Viba Sport 2010, S.L.U. (en endavant RegalaOnline) distribueix.
Viba Sport 2010, S.L.U. amb N.I.F. ESB65311086, domicili a C/. Sant Isidre, 11, 08208 SABADELL, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 41.853, Foli 60, Full B 399336, Inscripció 1. 

L'accés i ús del LLOC WEB està regulat per aquest AVÍS LEGAL, per la qual cosa li  recomanem que el llegeixi  atentament.
   
Ús del lloc web. 
L'accés i utilització del LLOC WEB implica, d'una banda, l'atribució de la condició d'Usuari i, de l'altra, l'acceptació del present  AVÍS LEGAL. Això s'entendrà sense perjudici d'altres condicions particulars que puguin ser contemplades en el LLOC WEB per a altres serveis, com, per exemple, la compra de productes. Si l'Usuari no està d'acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haurà de deixar d'utilitzar el LLOC WEB immediatament. L'Usuari és l'únic responsable del seu accés, navegació i ús del LLOC WEB. RegalaOnline demana a l'Usuari   que comuniqui, al més aviat possible, qualsevol fet o circumstància de la qual tingui coneixement que pogués ser sospitós de vulnerar els drets de tercers o qualsevol altra anomalia detectada en el LLOC WEB, a través de correu electrònic enviat a l'adreça  info@regalaonline.com 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. 
RegalaOnline o els seus proveïdors són els titulars exclusius dels drets d'explotació de   la Propietat Intel·lectual (en concret,    reproducció,   distribució,   comunicació pública i transformació)sobre tots els  elements  continguts del lloc web objecte  d'aquesta  disciplina. En concret, en un contingut exemplificant,   però no limitant, s'emmarquen  dins d'aquest  contingut protegit tots els  textos, gràfics,  dibuixos,   dissenys,   codis, programari, obres fotogràfiques,     mer fotografies, música,   vídeos, sons,   bases de dades i imatges contingudes  en qualsevol de les pàgines i sub pàgines del LLOC WEB.

Així mateix,  la Propietat  Industrial dels   signes distintius, dissenys i invencions contingudes en el LLOC WEB que són  objecte d'aquesta disciplina pertany també a  RegalaOnline o als seus  proveïdors.  RegalaOnline en cap cas autoritza la descàrrega o  utilització per part de tercers amb caràcter comercial, i/o per a finalitats que no siguin  estrictament privades i sense ànim de lucre, dels béns protegits  per Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial als quals es  trobin.  es refereixen als dos paràgrafs anteriors, llevat que hi hagi una autorització,  cessió o llicència per escrit   exprés  per part de RegalaOnline o proveïdors per a cada cas concret.

En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari a través del LLOC WEB implica una renúncia,  transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests  drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial per part de RegalaOnline o proveïdors. En cas de contradicció o disparitat interpretativa entre el que disposa  aquest AVÍS LEGAL i el que es declara o preveu en qualsevol apartat del LLOC WEB, sempre prevaldrà el que disposa  el primer.


Tractament de dades personals. 
De conformitat amb el que estableix  la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD) És  possible que RegalaOnline o el seu proveïdor hagin de  recollir dades  personals a través del LLOC WEB en algun moment, com per exemple a través del procés de compra. La recollida i tractament de les dades personals de   l'Usuari es  regirà pel que disposa la POLÍTICA DE PRIVACITAT facilitada en el LLOC WEB, que haurà de ser sempre acceptada expressament per l'Usuari amb caràcter previ a la subministrament d'aquestes dades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT (Reglament General de Protecció de Dades).   
PRIVACITAT. Responsable: Identitat: VIBA SPORT 2010, S.L.U. - NIF: B65311086 Adreça postal: SANT ISIDRE 11, Sabadell 08208, Catalunya (Espanya) Telèfon: 937237872 Correu electrònic  : info@vibasport.com / info@regalaonline.com A VIBA SPORT 2010, S.L.U. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’oferir i realitzar el serveis sol·licitats, realitzar la facturació dels mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.   Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tens dret a obtenir confirmació sobre si a VIBA SPORT 2010, S.L.U. Estem tractant les seves dades personals per tant, vostè té dret a accedir a les seves dades personals,  rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no  són necessàries. Així mateix,  es sol·licita la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar com a client.

Compra de productes a través de la web.
Entre els serveis que RegalaOnline ofereix a l'Usuari en el LLOC WEB es troba la compra de productes a través de la seva contractació electrònica, que generalment es caracteritzaran per una primera comanda i contractació a través del LLOC WEB i un posterior pagament, ajornat, a través, normalment,  de transferència bancària. En tot cas, les condicions particulars que regeixen la relació entre RegalaOnline i l'Usuari que contracta la compra de productes a través del LLOC WEB s'inclouen en les CONDICIONS GENERALS DE VENDA I/O COMPRA.

Exempció de responsabilitat RegalaOnline.
Com no pot garantir a l'Usuari la fiabilitat o el bon funcionament del LLOC WEB, ni l'absència absoluta de virus o components nocius.   No obstant això,RegalaOnline.com declara haver pres totes les mesures necessàries,  dins de les seves capacitats i de l'estat de la tecnologia,  per garantir el correcte i adequat funcionament de la WEB,   i es compromet, en la mesura del possible, a dur a terme una diligència normal en la correcció dels possibles errors que es puguin produir. 

Enllaços de tercers.
És probable que l'Usuari pugui trobar en el LLOC WEB enllaços a altres pàgines web que són gestionades per tercers, per exemple,  relacionats amb xarxes socials.   RegalaOnline posa aquests enllaços a disposició del LLOC WEB per oferir una experiència de navegació més completa a l'Usuari,  però RegalaOnline no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals aquests enllaços puguin link, ja que no són gestionats per RegalaOnline. Amb l'acceptació del present AVÍS LEGAL, l'Usuari declara conèixer aquesta circumstància.

Modificacions.
RegalaOnline es reserva el dret de modificar i /o adaptar sense previ avís el LLOC WEB o el present AVÍS LEGAL en qualsevol moment, per qualsevol motiu que  consideri oportú. Per tant,  es recomana a l'Usuari  que llegeixi aquestes condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el LLOC WEB, ja que poden haver estat modificades.

Clàusula de salvaguarda.
En el cas que  qualsevol disposició o disposició d'aquestes  condicions generals sigui(n) considerada nul·la o inaplicable, total o parcial, per qualsevol Tribunal, o òrgan administratiu competent,  la nul·litat o no aplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les possibles condicions particulars  dels possibles diferents serveis de RegalaOnline.com, en la mesura que la resta de condicions poguessin subsistir. 

Jurisdicció i jurisdicció.
La relació establerta entre RegalaOnline i l'Usuari d'acord amb aquestes condicions es regirà pel que estableix la legislació espanyola.  Les parts renuncien expressament al fur que pogués correspondre'ls  i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Sabadell per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d'aquestes condicions contractuals.

CONDICIONS DE VENDA 
GENERAL
Totes les comandes s'han de fer per escrit per fax, correu electrònic o web. En cas contrari, no serem responsables de les incidències que puguin sorgir.
Els productes que apareixen en el nostre catàleg poden patir alguna petita modificació pel que fa a la reproducció gràfica. Recomanem sol·licitar mostres en cas de dubte.
Viba Sport 2010, S.L.U./ RegalaOnline es reserva el dret de modificar els preus sense previ avís, en funció de la fluctuació de la moneda.
Els nostres preus no inclouen IVA i són vàlids excepte per errors tipogràfics.

SERVEI D'IMPRESSIÓ 
Podem subministrar tots els nostres articles impresos en un termini mínim.
Per a comandes en paper, se servirà ± 5% de la quantitat ordenada.

PREPARACIÓ DE COMANDES 
• Comandes sense impressió: 
24/72 Hores excepte les que impliquen manipulació.
En els lliuraments de mercaderies en què la quantitat servida no correspongui a la quantitat sol·licitada, sempre que la diferència no superi els 25 €, Viba Sport 2010, S.L.U. / RegalaOnline realitzarà el pagament econòmic corresponent i en cap cas substituirà la mercaderia.

• Comandes amb impressió:
1. Estàndard: Consultar termini de lliurament. 
2. Printing Express: 72/96 hores per a la sortida de la mercaderia de confirmació de fotomuntatge.

IMPRESSIÓ EXPRESS 72/76/96h
Consultar disponibilitat d’aquest servei.
Vàlid per a aquestes tècniques de marcatge: làser, tampografia i serigrafia d'1 color.
Quantitat màxima per producte: 1.000 PCS.

TRANSPORT 
Ports pagats pels enviaments a l'estat espanyol (península) i Portugal des de 200€ base imposable (sense impressió).

Els enviaments seran realitzats per les nostres agències de transport a Iberia (Servei 24/48 hores). Aquestes condicions s'aplicaran a comandes amb una única adreça de lliurament. Si la comanda és inferior a 200 €, es cobrarà a 5 €/paquet.
Illes Balears (48h)
Ports pagats des de 200 € base imposable (sense impressió). Si la comanda és inferior a 200 €, es cobraran 7 € / paquet.
  
DEVOLUCIONS Per realitzar qualsevol devolució és condició imprescindible posar-se en contacte prèviament amb el nostre departament comercial per a la seva acceptació o no
No s'acceptaran devolucions de mercaderies transcorreguts 15 dies des de la data d'enviament, ni mercaderies amb impressió que no hagi estat impresa per Viba Sport 2010, S.L.U. / RegalaOnline
La mercaderia s'ha de lliurar en el seu embalatge original i en perfecte estat.

IMPORTANT Consulta la mercaderia abans d'imprimir o manipular, Viba Sport 2010, S.L.U. / RegalaOnline cobrarà 25 € per manipulació per cada devolució fora de la nostra responsabilitat.
Les despeses originades per cancel·lació o devolució de comandes (franqueig d'anada i tornada, etc.) aniran a càrrec del client.
I.V.A. no inclòs en les quantitats expressades, així com altres possibles impostos o taxes com vendes relacionades amb Canàries, Ceuta o Melilla.

CONDICIONS DE PAGAMENT Comandes sense impressió: Pagament anticipat abans de sortir  la mercaderia. Comandes amb impressió Pagament anticipat del 70% abans de marcar/gravar i la resta abans de l'enviament de la mercaderia.